52,5 mln zł na wodociągi i kanalizację w regionie radomskim

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków (w tym przydomowe) oraz stacje uzdatniania wody powstaną w regionie radomskim. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego ponad 52,2 mln zł wesprze 27 inwestycji z powiatów: lipskiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego oraz zwoleńskiego.

Umowy w tej sprawie podpisali 15 listopada br. członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz wójtowie i burmistrzowie 27 gmin z regionu radomskiego.

Inwestycje otrzymają dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Ogłoszony przez urząd marszałkowski konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Gminy złożyły łącznie 216 wniosków o przyznanie pomocy, ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 187 projektów.

O unijne środki ubiegały się gminy, jednoosobowe spółki gminne oraz gminne zakłady budżetowe. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, a przyznana kwota dla jednej gminy nie mogła wynieść więcej niż 4 mln zł.

Na Mazowszu zlokalizowanych jest 40 tys. km sieci wodociągowej (273 tys. km w całej Polsce) oraz 10 tys. km sieci kanalizacyjnej (107 tys. km w skali kraju).

Pliki do pobrania