MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ o Puchar LGD „Wspólny Trakt”

Zapraszamy wszystkich sympatyków i kibiców na MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWY PIŁKI NOŻNEJ o Puchar LGD „Wspólny Trakt” – Wierzbica, dn. 08.12.2012

W dniu 8 grudnia 2012 roku w Wierzbicy odbędzie się Mikołajkowy Turniej o Puchar Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” jest trójsektorowym Partnerstwem, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Teren naszej LGD obejmuje obszar trzech gmin leżących w granicach Powiatu Radomskiego: Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspólne działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich regionu. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia. W ramach naszej działalności poprzez aktywizację organizujemy te zawody sportowe w których wezmą udział drużyny z Gmin należących do LGD Wspólny Trakt – Orzeł Wierzbica (III liga), KS Maków (klasa A), Zorza Kowala (klasa A), LKS Chomentów (klasa A), LZS Zalesice (klasa B), LUKS Ruda Wielka (klasa B). Będzie to wspaniała okazja do integracji naszego środowiska oraz poznania działalności samego stowarzyszenia. Aktywizacja mieszkańców i wzmocnienie kapitału społecznego na rzecz rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” to jeden z naszych celów, a piłkarze w/w drużyn to w większości mieszkańcy terenu LGD „Wspólny Trakt” i w przyszłości mogą sięgać po środki Unii Europejskiej za naszym pośrednictwem.

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00. Uroczyste wręczenie Pucharów i dyplomów około 15.00.