Tradycyjnie Piękne – Bibułkarstwo

W dniu 8 marca 2012 w Odechowie, a 10 marca 2012 w Łączanach, odbyły się zajęcia z bibułkarstwa. Warsztaty zostały przeprowadzone pod nadzorem Pani Jolanty Falkiewicz z Radomia i dotyczyły m. in. zajęć z plastyki obrzędowej metodami tradycyjnymi i współczesnymi. Przypominamy, że były to już kolejne zajęcia, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”. Wykonywanie kwiatów i ozdób poznanymi metodami cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników, którymi są również nauczyciele szkół i przedszkoli. Zdobyte umiejętności są później przekazywane dzieciom na zajęciach.