POSIEDZENIE RADY

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Wspólny Trakt” będącego załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju, zawiadamiam Członków Rady o posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 05.10.2010 (wtorek), o godzinie 15.30, lokalu Urzędu Gminy w Skaryszewie, ul Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19.

Dotyczy: Oceny wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Członkowie Rady mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia, w tym z wnioskami, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia.  Materiały i dokumenty w formie kopii są udostępnione do wglądu w Biurze LGD ”Wspólny Trakt” w Skaryszewie, ul Słowackiego 6 .

                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                                                          Ireneusz Kumięga