14,5 miliarda złotych wypłaci ARiMR rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok.  Kurs ten wynosi 4,4050 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W tym roku przyjęty kurs jest bardziej  korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił on 3,9847 zł za euro, ponieważ jest on wyższy o ponad 42 grosze. Łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2011 r. wynosi ponad 3,3 miliardy euro, co po przeliczeniu na walutę narodową daje ponad 14,5 miliarda złotych. 80% tej kwoty rolnicy otrzymają z budżetu UE a pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego.  W stosunku do roku ubiegłego kwota na dopłaty bezpośrednie jest wyższa o ponad 1,5 mld zł.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotował już projekty stosownych rozporządzeń w sprawie stawek poszczególnych dopłat, które zakładają określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie, tj.:

  • jednolita płatność obszarowa (JPO) 710,57 zł/ha;
  • uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin 274,21 zł/ha;
  • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 476, 08 zł/ha;
  • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 396,14 zł/ha;
  •  oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 173,33 zł/tonę;
  • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 1 762,00 zł/ha;
  • płatność cukrowa – 55,60 zł/tonę;
  • płatność do krów – 410, 03 zł/sztukę
  • płatność do owiec – 102,69 zł/sztukę
  • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 219,19 zł/ha.

Trzeba podkreślić, że ostateczne wysokości stawek, według których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie naliczała rolnikom płatności bezpośrednie za 2011 r., będą znane po opublikowaniu przez MRiRW stosownych rozporządzeń.

ARiMR, zgodnie z przepisami, rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r.