Spotkania informacyjno – konsultacyjne

W dniach od 24 do 27 kwietnia 2018r. odbyły się spotkania informacyjne na temat: Możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści, gdzie analizowano przedsięwzięcie „Animacja wspiera aktywność”. Spotkania poprowadziła Pani Monika Makowiecka, Pedagog, absolwentka zarządzania gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarze pomocy społecznej i ekonomii społecznej. Współautorka publikacji Model ekonomii społecznej regionu radomskiego w warunkach bezrobocia strukturalnego oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt Paweł Piasek.

Już od lipca 2018 roku będziemy zbierać kolejne wnioski grantowe. Można uzyskać od 5 do 15 tysięcy na działania aktywizujące i integrujące osoby działające na rzecz społeczności lokalnej, działania łączące różne grupy społeczne, m.in. młodzież, seniorów, warsztaty, spotkania, wydarzenia społecznościowe i akcje społeczne, działania rekreacyjne, turystyczne, prozdrowotne, rozwój amatorskiej twórczości artystycznej itp. Zapraszamy również organizacje pozarządowe ale również JST (GOK, GBP, szkoły, przedszkola)

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych terenu Gminy Wierzbica, na kolejne spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt.

Celem konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. „Animacja wspiera aktywność” jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji
i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej. 

W ramach planowanego konkursu grantowego, przewidywane jest przyznanie środków na projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki, itp. z obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Wierzbica, Skaryszew). 

Spotkanie odbędzie się w dniu  9 maja 2018 roku (środa), o godzinie 13.30, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sala konferencyjna).