„Rolnictwo polskie dziś i perspektywy po 2013 roku”

Z bardzo dużym zainteresowaniem rolników spotkała się zorganizowana przez Mazowiecką Izbę Rolniczą w dniu 10.12.2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie konferencja pt. Rolnictwo polskie dziś i perspektywy po 2013 roku. Konferencja ta zorganizowana była przy wsparciu środków finansowych z KSOW.

Spotkanie prowadził Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który omówił temat – Polityka rolna po 2013 roku. W programie znalazły się bardzo ciekawe zagadnienia: Obraz aktualny polskiej wsi na tle innych państw Unii Europejskiej zaprezentowany przez Jarosława Kalinowskiego Posła do Parlamentu Europejskiego; Możliwości wykorzystania środków PROW po 2013 roku przedstawiony przez Tadeusza Nalewajka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Rozwój obszarów wiejskich na Mazowszu omówiła Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. Osoby wykładowców gwarantowały interesujące spotkanie i uzyskanie informacji znacznie wykraczających poza oficjalne komunikaty i stanowiska.

Prelegenci dzieli się z uczestnikami konferencji również swoimi doświadczeniami z kuluarowych rozmów z przedstawicielami rządów i związków zawodowych rolników innych państw Wspólnoty. Pan Wiktor Szmulewicz nakreślił rolę i zadania polskich izb w kształtowaniu polityki rolnej UE po 2013r. oraz zapoznał uczestników konferencji ze stanowiskami organizacji rolniczych innych państw unijnych na temat poszczególnych zagadnień tej polityki. Pan Jarosław Kalinowski przedstawił mechanizmy działania w Parlamencie Europejskim, omówił stanowiska rządów wybranych państw UE w obszarze rolnictwa i polskie argumenty używane w negocjacjach nad ostatecznym kształtem polityki rolnej po 2013r. Podkreślił, że wzrosła rola Parlamentu ponieważ Komisarz ds. rolnictwa proponuje rozwiązania w zakresie polityki rolnej, ale ostatecznie są one głosowane przez Parlament Europejski. W obszernym wystąpieniu Pan Tadeusz Nalewajk przedstawił możliwości wykorzystania środków PROW po 2013 roku, a także dużo czasu poświęcił obecnym problemom polskiego rolnictwa.

Wystąpienia gości spotykały się z ożywioną dyskusją. Nie brakowało trudnych, ale ważnych dla rolników pytań.