„Razem Objedźmy Wspólny Europejski Region” – ROWER

W dniu 8 czerwca 2011 roku w biurze LGD Wspólny Trakt ul. Słowackiego w Skaryszewie podpisano UMOWĘ O WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁPRACY„Razem Objedźmy Wspólny Europejski Region” – ROWER, pomiędzy Stowarzyszeniem: Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” reprezentowanym przez Pana  Kazimierza Nędzka – Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Siwiorka – Skarbnika Zarządu oraz Stowarzyszeniem: Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” reprezentowanym przez Panią Teresę Majkusiak – Prezesa Zarządu oraz Pana Sławomira Kucharczyka vice Prezesa Zarządu.

Celem PROJEKTU jest poprawa korzystania z istniejących turystycznych ścieżek rowerowych oraz poprawa poziomu informacji o walorach turystycznych obszaru obu LSR PARTNERÓW PROJEKTU poprzez: oznakowanie ok. 274,5 km turystycznych szlaków rowerowych, zorganizowanie rajdów rowerowych oraz wydanie materiałów promująco – informacyjnych. W sposób pośredni PROJEKT, w dłuższym horyzoncie czasowym, przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru objętego LSR obu PARTNERÓW.