„Mój Rynek” – wygodne zakupy lokalnych produktów

Jeszcze w tym roku na Mazowszu ruszy przebudowa i budowa nowoczesnych, oświetlonych targowisk. Wszystko dzięki środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 12 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 27 targowisk, które otrzymają ponad 25,1 mln zł dofinansowania. Kolejne dwa projekty znajdują się na liście rezerwowej.

– To właśnie na targach możemy kupić lokalne, zdrowe i tradycyjne produkty. Targowiska to miejsca pracy wielu kupców i małych producentów. Cieszę się, że, dzięki środkom unijnym, staną się one nowoczesne i przyjazne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Jak będą wyglądać targowiska po zakończeniu tych inwestycji? Zyskają przede wszystkim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz utwardzone podłoża. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej będą zajmować zadaszone stoiska. Każde z nich będzie także przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Targowiska zostaną podzielone na sekcje, tak aby kupującym łatwiej było znaleźć potrzebne produkty. Co najmniej połowę miejsca będą zajmować na nich produkty rolno-spożywcze. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą „Mój Rynek”.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy i związki międzygminne. Projekty mogły być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i stanowić więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.