„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI” – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert na wystawę podczas imprezy plenerowej „Międzynarodowy Dzień Ziemi” na terenie Pól Mokotowskich w Warszawie w dniu 25 kwietnia 2010 roku. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia proponujemy mazowieckim wystawcom bezpłatnie miejsce w „Alejce” pod namiotem ze stolikiem i krzesełkami z dostępem do prądu. W przypadku zainteresowania z Państwa strony uczestnictwem w w/w imprezie prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 marca 2010 roku do Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podany poniżej adres. Jednocześnie informujemy, że ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, w przypadku zbyt dużej liczby chętnych Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich ma prawo wyboru współwystawców na w/w imprezę. Pierwszeństwo udziału w imprezie mają uczestnicy konkursów i przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tj. konkursów: o Laur Marszałka, Naszego Kulinarnego Dziedzictwa, Polskiego Producenta Żywności i podmioty wpisane do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza i na Listę Produktów Tradycyjnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu pod numerami telefonów: (22) 59 -79 -339 lub (022) 59 -79- 660 bądź drogą elektroniczną na adres: k.kuran@mazovia.pl, lub k.zaniewski@mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4

03-469 Warszawa

Powiązania:

Formularz zgłoszeniowy