„MAZOWSZE PIĘKNIEJE”

„Mazowsze pięknieje” – pod takim hasłem 26 października br. w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się trzecia z cyklu konferencja regionalna podsumowująca stan wdrażania RPO WM 2007-2013 w 2009 roku w regionie radomskim. W spotkaniu wziął udział członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

W programie konferencji znalazły się trzy panele dyskusyjne poświęcone problematyce związanej z realizacją założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Omówiono m.in. zasady oceny strategicznej wniosków złożonych w ramach RPO WM 2007-2013 oraz udzielono instruktażu jak unikać błędów w aplikacjach i zwiększyć szanse na pozyskanie funduszy unijnych.

RPO WM 2007-2013 jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Głównym celem programu jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 -2013.